Info

NYTTIG INFO

OM KØREKORT

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvornår må jeg begynde at tage kørekort?


Når du skal have kørekort for første gang, skal du henvende dig til en køreskole, som vejleder om hele forløbet i forhold til undervisning, teori- og køreprøve. Kørelæreren udleverer ansøgningsblanket.

Den 1. januar 2017 startede en 3-årig forsøgsordning, hvor du som 17-årig kan tage kørekort, og derefter køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager, til du fylder 18 år. Du kan starte på køreskolen, når du er 16 år og ni måneder.

Først når du er fyldt 18 år, må du køre bil alene.

Hvis du begynder at tage kørekort før du fylder 18 år, skal både du og den voksne ledsager skal opfylde en række krav for at måtte køre sammen.  Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i reglerne, så træningen bliver både lovlig og sikker.

Du kan læse mere på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside:

Rådet for Sikker Trafik – Kørekort til 17-årige

 


Skal jeg have førstehjælpskursus?


Det er et krav, at alle, der tager kørekort for første gang, skal have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Et førstehjælpskursus skal gøre dig i stand til at håndtere trafikulykker. Kurset omfatter otte timers undervisning, hvor fire af timerne er om basal genoplivning og de sidste fire handler om færdselsrelateret førstehjælp.

 


Skal jeg have lægeattest?


Du skal have en lægeattest fra din sædvanligt benyttede læge, før du kan blive indstillet til køreprøve. Lægen skal kontrollere syn, hørelse, førlighed og den generelle helbredstilstand. Det fremgår af kørekortet i form af en talkode, hvis du skal bruge briller, høreapparat el.lign. under kørslen. Politiet kan kræve, at du skal sørge for yderligere erklæringer fra speciallæger mv., før kørekortet kan blive udstedt.

 


Må jeg lære at køre bil i en skolevogn med automatgear?


Hvis ansøgeren består den praktiske køreprøve i et motorkøretøj med automatgear, anføres dette på det kørekort, som udstedes på grundlag af prøven. Kørekort, der indeholder denne angivelse, kan kun benyttes til kørsel med køretøjer med automatgear.

Såfremt ansøgeren efter at have bestået den praktiske prøve i et motorkøretøj med automatgear ønsker at føre et motorkøretøj med manuelt gear, skal vedkommende bestå den praktiske prøve til den pågældende kategori i et motorkøretøj med manuelt gear.

Trafikzonen har en godkendt skolevogn med automatgear.

 


Hvad består køreundervisningen af?


Køreundervisningen består af:

• teoretisk undervisning i færdselsreglerne

• køretøjets betjening og udstyr

• praktisk undervisning i kørsel, såkaldt øvelseskørsel.

 

Det er samtidig et krav, at du har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Dette gælder dog kun, hvis det er første gang, du tager kørekort.

 


Hvor lang tid tager det at få kørekort?


Det er individuelt, men for de fleste vil det tage ca. 3-4 måneder.

 


Må jeg holde pause i undervisnings forløbet?


Køreundervisningen skal være sammenhængende. Dvs. at der ikke må være pauser eller afbrydelser i køreuddannelsen af længere varighed. Hvis du har været fraværende i mere end tre måneder, skal du begynde forfra på køreundervisningen.Hvordan forløber en teoriprøve?


Teoriprøven består af en såkaldt multiple choice. Teoriprøven bliver rettet straks, efter prøven er slut, og du får derfor resultatet med det samme. Hvis du pga. særlige forhold ikke kan aflægge en skriftlig teoriprøve, kan du få en speciel prøve, hvor fx den prøvesagkyndige oplæser spørgsmålene eller standser båndoptageren mellem hvert spørgsmål.

En demonstration af en teoriprøve, finder du på hjemmesiden under program – teoriundervisning.

På køreskolen kan du købe cd-rom'er med evaluerende teoriprøver, så du i ro og mag kan sidde hjemme og øve dig, inden du skal op til den rigtige teoriprøve.

 


Hvor mange fejl må jeg have til teoriprøven?


Man må højest have fejl i 5 billeder for at bestå teoriprøven til alm. bil. Principielt skulle prøven naturligvis være fejlfri, men der er givet mulighed for at bestå med de fem fejl, fordi det kan være, man misforstår et spørgsmål, eller man kan blive forstyrret af et eller andet under prøven, da man jo ikke er alene i lokalet.

 


Er der ventetid på en teoriprøve?


Der er normalt altid ventetid på en teoriprøve, men den bør ikke være over 14 dage.


 

Hvornår må jeg gå til teoriprøve?


Man kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før man fylder 17 år.


 

Skal jeg have et minimum antal køretimer?


For at kunne gå op til den teoretiske og praktiske køreprøve, skal du have haft følgende antal lektioner af 45 minutters varighed i teori og praktisk kørsel:

•Motorcykel (kategori A1, A2 og A): 29 lektioner teori og 22 lektioner praktik

•Alm. bil (kategori B): 29 lektioner teori og 24 lektioner praktik

•Lastbiler/Busser (kategori C1, C, D1 og D): 16 lektioner teori og 18 lektioner praktik

•Påhængskøretøj over 750 kg. (kategori E): Antallet af timer afhænger af, om kørekortet skal bruges til bil (4 timers teori, 6 timers praktik), lille lastbil, lille bus eller stor bus (10 lektioner teori, 6 timers praktik) eller stor lastbil (13 lektioner teori, 18 timers praktik).

Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategorierne A, B, C, D og C/E skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage, og til kat. D/E over mindst 7 undervisningsdage.

 


Hvilken bil skal jeg køre i til køreprøven?


Den praktiske køreprøve aflægges i skolebilen, altså den bil, du har øvet dig i og kender.


 

Hvor foregår den praktiske køreprøve?


Den praktiske køreprøve kan være en prøve i bykørsel eller landevejskørsel, eller måske en kombination af begge dele, det vides først, når prøven er afviklet.


 

Hvordan forløber den praktiske køreprøve?


Den praktiske køreprøve har normalt en varighed af 30–45 minutter, hvor en køreprøvesagkyndig indtager kørelærerens plads og derfra iagttager elevens færdigheder i at køre bilen sikkert gennem trafikken.

Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og færdigheder og den adfærd, der er fastsat som mål for køreuddannelsen, og som er en betingelse for at få udstedt kørekort.

Prøven indledes med en kontrol af aspirantens identitet (husk pas eller dåbsattest).

Den praktiske prøve skal bestås inden 12 måneder, efter at teoriprøven er bestået. Inden du begynder at køre, skal du demonstrere færdigheder i at kontrollere udvalgte dele af køretøjets udstyr. Når du derefter kører, skal den prøvesagkyndige vurdere, om præstationen er tilfredsstillende.

 


Hvornår må jeg komme til praktisk køreprøve?


Den praktiske køreprøve kan tidligst aflægges på elevens 17 års fødselsdag.

 


Hvad er en kontrollerende køreprøve?


En kontrollerende køreprøve er en ganske almindelig teoretisk og praktisk køreprøve i lighed med den, der aflægges af personer, der ikke tidligere har haft kørekort.

 Hvilket kørekort skal jeg have?


 • AM (lille - knallert 30) og AM (stor - knallert 45)
 • A (stor MC), A1 (lille MC) og A2 (mellem MC), A (stor MC)
 • B (almindelig bil -3500 kg totalvægt og maximalt 8 siddepladser foruden førerens)
 • B+ (Vogntog over 3500 kg totalvægt, bestående af almindelig bil og trailer med totalvægt over 750 kg)
 • C1 (Lille lastbil – 7500 kg totalvægt eller personbil over 3500 kg op til 7500 kg totalvægt, maximalt 8 siddepladser foruden føreren)
 • C (Stor lastbil)
 • D1 (Lille bus – maximalt 16 personer plus føreren)
 • D (Stor bus)
 • E (Stort påhængskøretøj i kombinationerne: a) B/E, b) C1/E, c) C/E, d) D1/E, e) D/E
 • For nogle kørekorttyper er der særlige alderskrav, du skal opfylde for at kunne få udstedt kørekort. Det er et krav, at du har kørekort til almindelig bil for at tage kørekort til de andre kategorier, bortset fra motorcykel og knallert.

 


Hvad må jeg køre med en B kørekort?


Et kørekort til kategori B, alm. bil, giver ret til at føre:

 1. Personbil med højst 8 siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
 2. Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
 3. Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
 4. Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg.
 5. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 3.500 kg, og påhængskøretøjets tilladte totalvægt må ikke overstige bilens egenvægt med tillæg af 50 kg. Ved fastsættelsen af vogntogets samlede tilladte totalvægt og påhængskøretøjets tilladte totalvægt, jf. 2.punktum, anvendes enten påhængskøretøjets registrerede totalvægt eller den eventuelt lavere fastsatte totalvægt i bilens registreringsgrundlag.
 6. Trehjulet motorcykel.
 7. Traktor/motorredskab.
 8. Registreringspligtig knallert.
 9. For ikke registreringspligtige påhængskøretøjer sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til foranstående punkt 3 og 4, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

 


Skal mit kørekort fornys?


Alt efter kategori af kørekort, er der forskellige gyldighedsperioder. Gyldighedsperioden for kørekort i kategorierne AM, A1, A2, A, B, B/E og traktor/motorredskab er 15 år til du fylder 75 år. Gyldighedsperioden for C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D, D/E og kørekort til erhvervsmæssig personbefordring er som udgangspunkt fem år til du fylder 70 år.

 


Må jeg køre en knallert 45?


Man skal have kørekort til kategori A eller B for at køre en stor knallert (45 knallert).


 

Hvornår får jeg kørekortet?


Hvis du består prøven, får du på stedet tildelt et midlertidigt kørekort. Senere modtager du det rigtige kørekort. Det midlertidige kørekort kan bruges i Norden, men ikke ved kørsel i udlandet i øvrigt. I dette tilfælde kan du få et erstatningskørekort. Et midlertidigt kørekort, der er udstedt efter bestået køreprøve, gælder normalt kun, indtil du modtager det rigtige kørekort.Trafikzonen.dk Cookie-politik

Hvad er cookies?


Cookies er små tekstfiler, der bliver lagt i din browser af de hjemmesider, du besøger. De indeholder normalt et hjemmesidenavn og en identifikator. Cookies hjælper med at forbedre din oplevelse, når du bruger vores hjemmeside, eksempelvis ved at huske, hvilke varer du har lagt i din indkøbskurv.


Hvordan vi bruger cookies og hvorfor?Vi bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at huske, at du er logget på. Hvis du udfylder en kontaktformular, bruger vi cookies til at huske dine oplysninger til en anden god gang.

Tredjepartscookies

Vi bruger tredjepartscookies til at spore, hvordan du bruger vores hjemmeside – eksempelvis hvilke sider, du har besøgt, og hvor lang tid, du har brugt på hver af dem. Det hjælper os med at opnå en bedre forståelse af, hvordan folk bruger vores hjemmeside, og hvordan de tilgår den – det gør det muligt for os at lave bedre kampagner.
Hvordan man slår cookies fra


Du kan forhindre placeringen af cookies i indstillingerne i din browser, selvom det kan påvirke funktionaliteten af de hjemmesider, du besøger. Cookies på vores hjemmeside er ikke nødvendige, men kan forbedre din browseroplevelse.

Hvis du ønsker at slette cookies i din browser, kan du læse denne guide:


Hvordan sletter jeg cookies?